Antagningspoäng för Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84592

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 16.75 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.20 12.91 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

28

Under HT2020 sökte 139 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 15 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 20 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.71 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.08 17.71 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 124 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 18 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 17 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 0.00 0.90 0.00 0.00
Urval 2 18.66 0.00 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 124 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 13 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.73 1.15
Urval 2 17.26 0.95
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ljudteknik, kandidat på Luleå tekniska universitet 18.73 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 144 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 17 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 15 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.14 1.20
Urval 2 18.80 17.14 1.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ljudteknik, kandidat på Luleå tekniska universitet 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 195 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 16 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 1.30 0.00
Urval 2 18.18 1.30
För höstterminen år 2015 hade Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 214 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 1.40
Urval 2 19.60 1.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ljudteknik, kandidat på Luleå tekniska universitet 19.79 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 254 personer till Ljudteknik, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 12 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå