Antagningspoäng för Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80007

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.92 0.70 0.00
Urval 2 12.44 14.33 0.35
För höstterminen år 2015 hade Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 171 personer till Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 15.80 0.75 0.00
Urval 2 14.60 15.80 0.70
För höstterminen år 2014 hade Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 141 personer till Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling vid Luleå tekniska universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå