Antagningspoäng för Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80919

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 15.99 0.85 0.00
Urval 2 14.60 14.59 0.20
För höstterminen år 2015 hade Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 229 personer till Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.11 0.75 0.00
Urval 2 14.75 15.45 0.60
För höstterminen år 2014 hade Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 179 personer till Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå