Antagningspoäng för Radioproduktion i nya medier vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84581

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 1.20 0.00
Urval 2 17.20 0.85
För höstterminen år 2014 hade Radioproduktion i nya medier vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 209 personer till Radioproduktion i nya medier vid Luleå tekniska universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå