Antagningspoäng för Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-85052

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.65 0.55 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 197 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 14.78 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 14.78 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 165 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 17.50 0.75 0.00 0.00
Urval 2 12.20 16.69 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 180 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.75 0.75 0.00
Urval 2 14.35 15.94 0.35
För höstterminen år 2017 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 218 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 18.10 0.85 0.00
Urval 2 15.69 15.20 0.75
För höstterminen år 2016 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.62 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 235 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 17.76 0.85 4.00
Urval 2 15.86 16.50 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 253 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 17.33 0.75 0.00
Urval 2 16.23 16.58 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 203 personer till Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå