Antagningspoäng för Senare del, Bergsskoletekniker-berg- och anläggningsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89877

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.10
Urval 2 10.10
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del, Bergsskoletekniker-berg- och anläggningsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin på Luleå tekniska universitet 10.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 2 personer till Senare del, Bergsskoletekniker-berg- och anläggningsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin vid Luleå tekniska universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå