Antagningspoäng för Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89808

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00
Urval 2 18.00
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. på Luleå tekniska universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 3 personer till Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå