Antagningspoäng för Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89817

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30
Urval 2 21.30
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 4 personer till Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå