Antagningspoäng för Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-89844

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.56 16.36
Urval 2 13.56 16.36
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. på Luleå tekniska universitet 13.56 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 2 personer till Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. vid Luleå tekniska universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå