Antagningspoäng för Sjukgymnast vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-82733

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.60 1.10 0.00
Urval 2 18.45 18.31 1.05
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnast vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

714

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 714 personer till Sjukgymnast vid Luleå tekniska universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå