Antagningspoäng för Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80006

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.00 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 318 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 17 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 17 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.72 0.45 0.00 3.00
Urval 2 12.05 11.72 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 307 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 20 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 15.09 0.50 0.00 3.00
Urval 2 13.67 14.02 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 362 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 9 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 16.75 0.65 4.00
Urval 2 14.45 14.90 0.35 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 390 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 12 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 17.95 0.75 4.00
Urval 2 14.58 15.79 0.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 389 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 14 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.27 0.70 4.00
Urval 2 15.84 16.30 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under HT2015 sökte 429 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 10 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 16.29 0.65 4.00
Urval 2 15.30 15.99 0.55
För höstterminen år 2014 hade Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 356 personer till Sociologi, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 10 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå