Antagningspoäng för Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-80921

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.81 15.95 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.81 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 232 personer till Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.76 13.95 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 11.76 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 198 personer till Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 14.59 0.65 4.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 232 personer till Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 15.60 0.80 0.00
Urval 2 14.43 15.60 0.70
För höstterminen år 2016 hade Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 233 personer till Statsvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå