Antagningspoäng för Systemvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87000

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.10 0.80 0.00
Urval 2 14.35 14.10 0.80
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 227 personer till Systemvetenskap, kandidat vid Luleå tekniska universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 45 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå