Antagningspoäng för Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87376

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 20.24 1.50 0.00 4.00
Urval 2 19.27 19.95 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 20.24 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1347

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 1347 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 361 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 34 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.00 1.50 0.00 4.00
Urval 2 19.10 18.85 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1016

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 1016 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 29 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.54 19.13 1.45 0.00 4.00
Urval 2 18.85 18.81 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 19.54 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1044

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 1044 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 24 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.36 1.35 0.00
Urval 2 18.50 18.62 1.35
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 652 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 156 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 17.75 1.30 0.00
Urval 2 17.80 16.66 1.30
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.31 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 610 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 147 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 36 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.35 1.15 0.00
Urval 2 17.35 16.59 1.15
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 561 personer till Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) vid Luleå tekniska universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå