Antagningspoäng för Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-87377

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 15.05 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.25 15.05 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 232 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 38 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.07 14.90 0.85 0.00 0.00
Urval 2 11.93 14.41 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.07 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 219 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 47 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 40 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.51 14.51 0.90 0.00 0.00
Urval 2 14.47 14.17 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.51 i urvalsgrupp BI, 14.51 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 283 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 50 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.36 14.17 0.75 0.00
Urval 2 11.56 13.85 0.65
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.36 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 273 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 43 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.40 0.75 0.00
Urval 2 13.75 14.26 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 254 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 47 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 38 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.71 0.80 4.00
Urval 2 14.00 13.63 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 289 personer till Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) vid Luleå tekniska universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 46 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå