Antagningspoäng för Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-78010

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 13.65 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 155 personer till Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.54 13.50 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.54 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

649

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

115

Under HT2018 sökte 649 personer till Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 93 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 78 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 13.98 0.85 3.00
Urval 2 12.60 12.20 0.15 2.50
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 14.21 i urvalsgrupp BI, 13.98 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 261 personer till Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 29 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.30 1.00 3.00
Urval 2 14.49 14.54 0.95 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

820

Antagna urval 1

88

Antagna urval 2

77

Under HT2016 sökte 820 personer till Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet varav 185 i första hand. Totalt antogs 88 personer i det första urvalet varav 57 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 56 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 14.16 0.40 3.00
Urval 2 12.60 13.00 0.40 3.50
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 14.16 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 250 personer till Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 36 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 13.90 0.50 3.50
Urval 2 13.83 14.01 0.50
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

947

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

91

Under HT2014 sökte 947 personer till Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 87 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 67 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå