Antagningspoäng för Tekniskt basår en termin 20 v vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-78006

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 12.40 0.80 99.99 0.00
Urval 2 13.60 12.40 0.85
För vårterminen år 2014 hade Tekniskt basår en termin 20 v vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 12.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 200 personer till Tekniskt basår en termin 20 v vid Luleå tekniska universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 17 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 11 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå