Antagningspoäng för TV-produktion i nya medier vid Luleå tekniska universitet

Programkod: LTU-84580

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 0.80 0.00
Urval 2 15.70 14.02 0.20
För höstterminen år 2014 hade TV-produktion i nya medier vid Luleå tekniska universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 274 personer till TV-produktion i nya medier vid Luleå tekniska universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Luleå tekniska universitet

Andra utbildningar i Luleå