Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41830

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.95 11.91 0.20 99.99
Urval 2 12.95 11.91 0.20 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.95 i urvalsgrupp BI, 11.91 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik vid Mälardalens högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna