Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41827

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.77 0.10 3.00
Urval 2 11.10 13.80 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.77 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 143 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.54 14.90 0.35 0.00
Urval 2 9.70 14.10 0.15 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.54 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 165 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.73 11.83 0.15 0.00
Urval 2 11.67 11.83 0.15 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola antagningspoängen 10.73 i urvalsgrupp BI, 11.83 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 110 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska vid Mälardalens högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna