Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41828

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 14.33 0.20 3.00
Urval 2 14.10 11.21 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 117 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.70 11.25 0.20 4.00
Urval 2 12.84 14.45 0.20 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola antagningspoängen 9.70 i urvalsgrupp BI, 11.25 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 96 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 10.67 0.20 99.99 0.00
Urval 2 13.05 10.67 0.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 10.67 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk vid Mälardalens högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna