Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41829

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 13.37 1.30 99.99
Urval 2 15.95 1.30 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 13.37 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska vid Mälardalens högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.00 0.45 99.99
Urval 2 15.75 14.78 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska vid Mälardalens högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna