Antagningspoäng för Analytical Finance vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41819

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.63 0.75 3.00
Urval 2 10.96 10.83 0.35 99.99
För höstterminen år 2016 hade Analytical Finance vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 223 personer till Analytical Finance vid Mälardalens högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 43 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 15.06 0.80 3.00
Urval 2 16.02 15.06 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Analytical Finance vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 278 personer till Analytical Finance vid Mälardalens högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 35 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.05 0.70 0.00
Urval 2 14.00 15.51 0.50
För höstterminen år 2014 hade Analytical Finance vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 239 personer till Analytical Finance vid Mälardalens högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 37 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna