Antagningspoäng för Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-52802

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.15 0.75 0.00 3.50
Urval 2 16.93 16.09 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1483

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 1483 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 212 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 25 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.38 0.75 0.00 3.50
Urval 2 16.44 16.77 0.65 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1146

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under VT2020 sökte 1146 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 233 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 17 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.76 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.92 17.13 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1271

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 1271 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 164 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 24 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 23 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.61 0.80 0.00 3.50
Urval 2 15.77 16.08 0.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1132

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under VT2019 sökte 1132 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 213 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 28 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 23 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 18.56 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.45 17.85 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1691

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1691 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 230 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 18 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 17.38 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.50 16.78 0.75 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1373

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under VT2018 sökte 1373 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 257 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 23 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 18 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 17.37 0.90 4.00
Urval 2 17.57 17.00 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 17.37 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1601

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1601 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 226 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 22 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.25 0.85 4.00
Urval 2 17.28 16.72 0.80 3.50
Vårterminen år 2017 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1414

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under VT2017 sökte 1414 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 318 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 21 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 16 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.28 0.95 4.00
Urval 2 17.30 17.00 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1758

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 1758 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 243 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.54 0.90 4.00
Urval 2 17.30 16.90 0.85 4.00
Vårterminen år 2016 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1499

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under VT2016 sökte 1499 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 320 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.60 1.05 4.00
Urval 2 18.20 17.52 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1771

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1771 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 230 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 15 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.80 0.85 4.00
Urval 2 17.33 16.21 0.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1303

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under VT2015 sökte 1303 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 241 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 17 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.40 0.90 4.00
Urval 2 17.90 16.60 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1644

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 1644 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 242 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 21 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 18 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.96 0.85 4.00
Urval 2 17.26 16.87 0.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1203

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under VT2014 sökte 1203 personer till Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 214 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna