Antagningspoäng för Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43801

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 13.93 0.55 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 13.93 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

439

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 439 personer till Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 57 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 58 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.78 0.75 0.00
Urval 2 14.42 14.78 0.65
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.78 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

443

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 443 personer till Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 80 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 50 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 51 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.17 0.65 0.00
Urval 2 14.63 14.17 0.60
För höstterminen år 2016 hade Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 449 personer till Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 76 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 70 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 60 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.44 15.36 0.80 0.00
Urval 2 17.44 15.36 0.75
För höstterminen år 2015 hade Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.44 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 615 personer till Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 112 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.05 1.00 0.00
Urval 2 16.30 16.05 0.90
För höstterminen år 2014 hade Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

630

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 630 personer till Byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 118 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 41 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna