Antagningspoäng för Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44806

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 17.07 0.90 0.00 3.50
Urval 2 15.60 17.07 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

525

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 525 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 133 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 61 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 54 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.77 16.70 0.95 0.00 4.00
Urval 2 15.46 16.15 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 450 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 70 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 68 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 15.21 0.95 0.00 4.00
Urval 2 14.75 15.05 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 449 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 109 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 73 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 70 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.18 16.30 0.95 4.00
Urval 2 14.80 14.85 0.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.18 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 490 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 73 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 72 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.15 1.00 4.00
Urval 2 14.51 14.38 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

470

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 470 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 117 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 64 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 62 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 14.67 1.00 4.00
Urval 2 15.95 14.30 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

545

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 545 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 133 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 65 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 63 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.97 16.37 0.95 0.00
Urval 2 15.65 15.12 0.90
För höstterminen år 2014 hade Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.97 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 507 personer till Datavetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola varav 137 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 69 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 68 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna