Antagningspoäng för Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44800

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.67 14.05 0.40 0.00 0.00
Urval 2 12.67 14.05 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.67 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

54

Under HT2020 sökte 223 personer till Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 56 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 47 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 13.60 0.30 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 210 personer till Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 35 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 13.82 0.60 0.00
Urval 2 13.15 13.34 0.35
För höstterminen år 2016 hade Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 13.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 238 personer till Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 48 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.77 0.70 3.00
Urval 2 14.50 14.23 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.77 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 269 personer till Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola varav 59 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.07 0.60 0.00
Urval 2 13.60 13.87 0.40
För höstterminen år 2014 hade Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.07 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 278 personer till Datornätverk och datakommunikation vid Mälardalens högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 47 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 47 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna