Antagningspoäng för Datornätverk/Systemteknik vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44816

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.44 15.45 1.05
Urval 2 15.05 15.45 1.05
Under terminen HT2014 hade utbildningen Datornätverk/Systemteknik på Mälardalens högskola 16.44 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 93 personer till Datornätverk/Systemteknik vid Mälardalens högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna