Antagningspoäng för Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43804

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 16.03 0.55 0.00 3.00
Urval 2 15.35 15.09 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

944

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 944 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 151 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 65 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 57 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.49 16.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.15 15.61 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.49 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

912

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 912 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 118 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 45 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 39 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 16.85 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.14 16.85 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1245

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 1245 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 136 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 23 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 16.02 0.75 3.50
Urval 2 15.30 15.93 0.70 3.50
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

966

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 966 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 73 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 65 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.93 0.85 4.00
Urval 2 16.00 15.65 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1016

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1016 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 46 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 43 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.54 0.90 0.00
Urval 2 16.20 16.35 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1122

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1122 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 19 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 16.68 0.90 0.00
Urval 2 16.90 16.60 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1089

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 1089 personer till Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 103 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 31 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna