Antagningspoäng för Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43806

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.29 11.44 0.65 99.99 0.00
Urval 2 16.50 11.44 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 11.29 i urvalsgrupp BI, 11.44 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 128 personer till Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 15 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 15.04 0.20 0.00
Urval 2 16.20 12.06 0.20 99.99
För höstterminen år 2015 hade Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 149 personer till Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 11.01 0.50 99.99
Urval 2 15.40 12.06 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 11.01 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 180 personer till Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 28 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 19 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna