Antagningspoäng för Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43808

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.23 13.23 0.10
Urval 2 12.23 12.06 0.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik på Mälardalens högskola 12.23 i urvalsgrupp BI, 13.23 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 168 personer till Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik vid Mälardalens högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 34 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 30 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 15.12 0.65 0.00
Urval 2 17.70 13.10 0.65
För höstterminen år 2015 hade Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 194 personer till Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik vid Mälardalens högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 27 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 28 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna