Antagningspoäng för Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44803

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.97 15.04 0.20 99.99
Urval 2 14.97 15.04 0.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.97 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 211 personer till Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 37 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.11 0.60
Urval 2 15.60 15.11 0.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 252 personer till Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 33 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 27 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 18.15 0.80 0.00
Urval 2 12.26 13.73 0.30
För höstterminen år 2014 hade Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 329 personer till Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna