Antagningspoäng för Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42800

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 15.19 0.25 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 327 personer till Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 10 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.63 0.40 3.00
Urval 2 10.71 10.50 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 341 personer till Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 16 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.78 0.55 3.00
Urval 2 15.40 15.18 0.40
För höstterminen år 2015 hade Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

407

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 407 personer till Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 22 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.01 0.50 3.00
Urval 2 15.10 15.09 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 406 personer till Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 15 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna