Antagningspoäng för Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42807

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 14.10 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

48

Under HT2020 sökte 284 personer till Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling vid Mälardalens högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 5 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna