Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-51800

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.49 0.25 0.00 3.50
Urval 2 15.81 16.67 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.49 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 345 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 5 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.86 17.35 0.35 99.99 4.00
Urval 2 16.46 16.26 0.25 99.99 3.00
För vårterminen år 2020 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.86 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under VT2020 sökte 253 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 5 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 2 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.28 13.78 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.09 13.71 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.28 i urvalsgrupp BI, 13.78 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 372 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 4 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 6 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.96 17.43 0.35 0.00 4.00
Urval 2 16.00 16.97 0.20 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.96 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

54

Under VT2019 sökte 240 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 5 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.59 16.03 0.45 0.00 3.00
Urval 2 13.10 14.38 0.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.59 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 551 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 2 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 1 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.73 0.45 0.00 4.00
Urval 2 15.93 17.07 0.25 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under VT2018 sökte 483 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 92 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 7 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 15.33 0.30 3.50
Urval 2 13.99 14.55 0.30 3.50
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

810

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 810 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 141 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 3 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 4 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 17.66 0.50 3.50
Urval 2 15.70 17.52 0.45 3.50
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1050

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 1050 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 303 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 4 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 16.46 0.55 4.00
Urval 2 14.75 15.20 0.35 4.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

929

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 929 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 185 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.14 0.65 4.00
Urval 2 16.15 17.57 0.55 4.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1172

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2016 sökte 1172 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 281 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 7 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.81 0.80 4.00
Urval 2 15.50 15.88 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1059

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1059 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 232 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 2 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 2 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.02 0.65 4.00
Urval 2 15.60 16.02 0.55 3.50
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

736

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 736 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 171 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 17.14 0.65 4.00
Urval 2 15.65 16.10 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1121

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 1121 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 249 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 7 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.73 18.48 0.75 0.00
Urval 2 17.73 17.45 0.60 4.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.73 i urvalsgrupp BI, 18.48 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1358

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 1358 personer till Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola varav 435 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 3 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna