Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42801

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.35 1.00 0.00 0.00
Urval 2 18.94 18.54 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1192

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 1192 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 231 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.50 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.98 18.46 1.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

705

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2020 sökte 705 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 137 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.02 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.91 18.54 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1093

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 1093 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 209 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.88 18.50 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.17 18.50 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.88 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1305

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 1305 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 196 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 34 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.90 1.15 0.00
Urval 2 18.06 18.66 1.10
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1388

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 1388 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 225 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 24 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.99 1.15 4.00
Urval 2 19.00 18.65 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1664

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1664 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 239 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 39 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.26 1.20 4.00
Urval 2 19.30 18.83 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1998

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1998 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 278 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 32 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.99 1.20 0.00
Urval 2 19.30 18.67 1.15
För höstterminen år 2014 hade Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1679

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 1679 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola varav 281 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 28 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 26 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna