Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-51802

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.94 14.27 0.15 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.94 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under VT2018 sökte 322 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 5 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 7 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.53 0.25 0.00
Urval 2 12.18
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 359 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 11 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.30 0.40 3.00
Urval 2 10.70 10.56 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 522 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 83 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 10 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 10 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.59 15.00 0.40 3.50
Urval 2 11.50 13.12 0.10 3.50
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.59 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under VT2016 sökte 450 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 9 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 14 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.61 0.50 0.00
Urval 2 14.00 13.49 0.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 370 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.30 0.60 4.00
Urval 2 14.90 14.65 0.30 4.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

421

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 421 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 88 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 16.05 0.50 0.00
Urval 2 14.65 15.21 0.45
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 409 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 79 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 2 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 15.94 0.55 4.00
Urval 2 14.40 15.50 0.40
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 328 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 vid Mälardalens högskola varav 79 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna