Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41814

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 19.57 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.81 19.57 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat vid Mälardalens högskola antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 19.57 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2020 sökte 137 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat vid Mälardalens högskola varav 53 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna