Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41813

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.15 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.98 17.17 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 262 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat vid Mälardalens högskola varav 132 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 8 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 4 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna