Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41831

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 14.00 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 349 personer till Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola varav 59 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.40 0.50 3.00
Urval 2 11.10 11.99 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 344 personer till Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 15.33 0.65 0.00
Urval 2 13.80 13.37 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 368 personer till Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.30 0.40 0.00
Urval 2 13.46 15.04 0.30
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 267 personer till Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna