Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44814

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 10.50 0.30 99.99
Urval 2 12.00 11.85 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 10.50 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 143 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 28 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 25 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 14.19 0.60 0.00
Urval 2 17.10 14.19 0.60
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 14.19 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 166 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 27 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 24 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.02 17.97 0.55 99.99
Urval 2 12.02 17.97 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.02 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 127 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid Mälardalens högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 24 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 20 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna