Antagningspoäng för Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44810

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 15.45 0.65 99.99
Urval 2 15.69 15.45 0.65 99.99
Höstterminen år 2016 hade Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 148 personer till Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.62 17.27 0.95 0.00
Urval 2 17.62 17.27 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.62 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 225 personer till Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.79 17.59 0.90 0.00
Urval 2 17.00 16.60 0.70
För höstterminen år 2014 hade Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.79 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 239 personer till Informativ illustration - informationsdesign vid Mälardalens högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna