Antagningspoäng för Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44804

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 13.50 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 194 personer till Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 27 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.04 13.50 0.65 0.00
Urval 2 12.45 11.59 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.04 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 239 personer till Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 26 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.58 0.70 3.50
Urval 2 16.11 12.49 0.10 2.00
För höstterminen år 2015 hade Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 309 personer till Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.55 0.70 0.00
Urval 2 15.85 14.07 0.50
För höstterminen år 2014 hade Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 276 personer till Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna