Antagningspoäng för Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44805

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.05 0.55 0.00
Urval 2 15.40 14.12 0.05
För höstterminen år 2016 hade Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 201 personer till Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.89 0.80 0.00
Urval 2 15.00 13.24 0.65
För höstterminen år 2015 hade Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.89 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 253 personer till Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 16.17 0.80 0.00
Urval 2 14.95 13.65 0.50
För höstterminen år 2014 hade Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 248 personer till Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 16 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 22 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna