Antagningspoäng för Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44807

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.75 0.80 0.00
Urval 2 15.70 15.70 0.50
För höstterminen år 2014 hade Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 277 personer till Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi vid Mälardalens högskola varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna