Antagningspoäng för International Business Management vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43809

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 15.86 0.40 0.00 4.00
Urval 2 13.68 14.72 0.25 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

101

Antagna urval 2

95

Under HT2020 sökte 554 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 106 i första hand. Totalt antogs 101 personer i det första urvalet varav 42 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 42 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 16.95 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.07 16.54 0.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

594

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 594 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 41 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 39 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 18.14 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.85 17.24 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

708

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 708 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 95 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 47 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 43 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 16.97 0.75 0.00
Urval 2 15.20 15.50 0.65
För höstterminen år 2017 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

651

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 651 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 37 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 41 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.53 0.85 0.00
Urval 2 15.90 17.53 0.75
För höstterminen år 2016 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

669

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 669 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 28 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 32 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.51 0.90 4.00
Urval 2 16.20 16.36 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.51 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

867

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 867 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 18.24 0.85 0.00
Urval 2 16.50 16.56 0.75
För höstterminen år 2014 hade International Business Management vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 783 personer till International Business Management vid Mälardalens högskola varav 89 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna