Antagningspoäng för Internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43807

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.46 0.95 4.00
Urval 2 17.65 17.35 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1255

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1255 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 255 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 22 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 23 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 17.20 1.05 0.00
Urval 2 17.90 16.05 0.95
För höstterminen år 2014 hade Internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1244

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1244 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens högskola varav 281 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 29 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna