Antagningspoäng för Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43810

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 15.78 0.60 0.00 3.50
Urval 2 15.31 15.65 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 535 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 37 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 37 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 16.20 0.60 0.00 3.50
Urval 2 15.68 16.20 0.45 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

518

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 518 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 35 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 33 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 16.46 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.27 16.41 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 673 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola varav 179 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 32 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.87 17.10 0.80 4.00
Urval 2 16.55 16.67 0.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.87 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

770

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 770 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola varav 182 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 27 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 16.79 0.85 4.00
Urval 2 16.46 16.30 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

916

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 916 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning vid Mälardalens högskola varav 223 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 39 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 30 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna