Antagningspoäng för Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43811

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 0.40 99.99
Urval 2 16.70 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 31 personer till Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska vid Mälardalens högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna