Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-41800

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.70 12.90 0.20 99.99 3.00
Urval 2 12.88 12.90 0.20 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 10.70 i urvalsgrupp BI, 12.90 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 117 personer till Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola varav 27 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 22 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 14.74 0.55 0.00
Urval 2 10.20 10.70 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 158 personer till Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.54 0.40 3.00
Urval 2 12.65 14.27 0.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 186 personer till Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation vid Mälardalens högskola varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna